Головна  →  Громадянське суспільство  →  Громадська перспектива: прозора влада та активна громада  →  Міський конкурс проектів «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада» 2019

ДЕПАРТАМЕНТ СУСПІЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

 

На виконання позиції 1.7 позиції 1 розділу 1 додатку 1 до міської цільової програми «Сприяння розвитку громадянського суспільства у м.Києві на 2017 – 2019 роки», затвердженої рішенням Київської міської ради від 08 грудня 2016 року № 536/1540, Положення про міський конкурс проектів «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада», затвердженого рішенням Київської міської ради від 21.09.2017 № 48/3055 та з метою сприяння реалізації ініціатив інститутів громадянського суспільства

ОГОЛОШУЄ
міський конкурс проектів «Громадська перспектива:
прозора влада та активна громада»

 Конкурсна документація

І. Перелік пріоритетних завдань, на розв’язання яких мають бути спрямовані проекти, розроблені інститутами громадянського суспільства:

Волонтерський рух та підтримка учасників АТО;

Соціальні ініціативи, спрямовані на поліпшення благоустрою та природного середовища столиці;

Сприяння розвитку міста Києва у сфері правової освіти населення та формування громадянської культури;

Сприяння заходам, спрямованим на поліпшення спортивного, культурного та просвітницького розвитку мешканців міста Києва.

ІІ. Максимально можливий обсяг бюджетного фінансування проекту, становить 75% від загальної суми кошторису витрат на реалізацію проекту та не може перевищувати 199,0 тис. грн.

ІІІ. Вимоги до Конкурсної пропозиції.

1. Конкурсні пропозиції можуть подавати інститути громадянського суспільства, (крім всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, всеукраїнських громадських організацій інвалідів і ветеранів та їх спілкам, підприємств та організацій невиробничої сфери УТОГу та УТОСу, а також підприємств та об’єднань зазначених товариств, що спрямовують бюджетні кошти на утримання власних соціально-культурних підрозділів, національних творчих спілок та їх регіональних осередків),  які є юридичними особами, зареєстрованими в установленому порядку не менше ніж за один рік до оголошення проведення Конкурсу та реалізують свої проекти на території міста Києва,за умови, що такі організації беруть участь у співфінансуванні проекту у розмірі не менш як 25% необхідного обсягу фінансування. Внесок для виконання проекту може здійснюватися переможцем Конкурсу у вигляді матеріальних чи нематеріальних ресурсів, у тому числі як оплата вартості приміщення, техніки, обладнання. Інститути громадянського суспільства можуть подавати на Конкурс кілька конкурсних пропозицій.

Конкурсна пропозиція складається державною мовою в одному примірнику та подається у друкованій формі щоденно з 08 січня 2019 року до 08 лютого 2019 року з 10.00 до 17.00 крім суботи, неділі та святкових днів до  Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за адресою: 01001 м. Київ, вул.Хрещатик, 50-б, к. 206. (телефон для довідок:  (044) 235-01-75) та обов’язково в електронному вигляді у форматі *PDF з поміткою «На конкурс проектів» на електронну адресу guvp_kmda@ukr.net.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, несе учасник Конкурсу.

Подана конкурсна пропозиція не повертається учасникові конкурсу.

IV. Конкурсна пропозиція відповідно до розділу ІІІ Положення про Конкурс повинна  містити:

1) заяву про участь у Конкурсі, складену за формою, затвердженою відповідним наказом організатора Конкурсу, із зазначенням найменування інституту громадянського суспільства та назви проекту за підписом керівника або уповноваженої особи інституту громадянського суспільства, скріпленим печаткою (у разі наявності);

2) копію свідоцтва про реєстрацію інституту громадянського суспільства, статуту (положення), скріплені печаткою (у разі наявності);

3) копію документа, що підтверджує включення (на момент подання  конкурсної пропозиції) інституту громадянського суспільства до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

4) опис проекту (повинен містити мету і завдання, план виконання із зазначенням строків та відповідальних виконавців, очікувані результати виконання проекту, інформацію про цільову аудиторію, способи інформування громадськості про хід виконання проекту, детальний розрахунок витрат та джерела фінансування);

5) кошторис витрат, необхідних для виконання проекту, за формою, що затверджена організатором Конкурсу;

6) інформацію про діяльність інститутів громадянського суспільства, джерела фінансування інститутів громадянського суспільства, зокрема про досвід виконання проектів протягом останнього року за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування, її матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення за підписом керівника або уповноваженої особи громадської організації, скріпленим її печаткою.

7) листи-підтвердження від інших громадських організацій, творчих спілок,  залучених до виконання проекту (у разі потреби).

Всі документи та окремо її копії мають бути пронумеровані, прошнуровані, підписані керівником або уповноваженою особою інституту громадянського суспільства та скріплені її печаткою.

Проект та кошторис витрат, подані на Конкурс, повинні відповідати вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 01 березня 2014 року № 65 «Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету».

V. Строки проведення конкурсу та термін оголошення переможців

Конкурс проводиться протягом 2019 року згідно з визначеним графіком (додається). Рішення конкурсної комісії про визначення переможців конкурсу доводиться до відома учасників  конкурсу у триденний строк з дати його прийняття та оприлюднюється на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва https://kievcity.gov.ua.

У разі визнання  проекту переможцем Конкурсу кошторис витрат має бути доопрацьований інститутом громадянського суспільства з урахуванням діючих на момент затвердження кошторису норм та нормативів, цін та тарифів, а також з дотриманням принципу економного витрачання бюджетних коштів та максимальної ефективності їх використання.

  • Просимо врахувати вимоги Закону України від 07 листопада 2016 року  №  5368 «Про внесення змін до Податкового кодексу України»  та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру». Фінансуватися будуть інститути громадянського суспільства, що мають статус неприбутковості на етапі реалізації проекту.

 

 

Дата реєстрації заяви

 

Реєстраційний номер

 

Підпис секретаря конкурсної комісії

 

(заповнює відповідальний секретар конкурсної комісії)

Заява
на участь у міському конкурсі проектів « Громадська перспектива:
прозора влада та активна громада»

Найменування інституту громадянського суспільства

 

Назва проекту

 

Пріоритет, завдання, визначене Організатором конкурсу на розв’язання якого спрямовано проект (словами, зазначити лише один напрямок)

 

Загальна сума кошторису на здійснення витрат проекту

 

Очікуване фінансування від Департаменту суспільних комунікацій

 

Строк реалізації проекту

 

Прізвище, ім’я, по-батькові керівника організації, місце знаходження організації, телефон, факс, e-mail

 

Прізвище, ім’я, по-батькові та посада керівника проекту, поштова адреса, телефон, e-mail

 

До заяви додається:

1) копія свідоцтва про реєстрацію інституту громадянського суспільства, статуту (положення), скріплені печаткою (у разі наявності);

2) копію документа, що підтверджує включення (на момент подання  конкурсної пропозиції) інституту громадянського суспільства до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

3) опис проекту (повинен містити мету і завдання, план виконання із зазначенням строків та відповідальних виконавців, очікувані результати виконання проекту, інформацію про цільову аудиторію, способи інформування громадськості про хід виконання проекту, детальний розрахунок витрат та джерела фінансування);

4) кошторис витрат, необхідних для виконання проекту, за формою, що затверджена організатором Конкурсу;

5) інформацію про діяльність інституту громадянського суспільства, джерела фінансування інституту громадянського суспільства, зокрема про досвід виконання проектів протягом останнього року за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування,  її матеріально-технічну  базу  та  кадрове  забезпечення за підписом керівника або уповноваженої особи громадської організації, скріпленим її печаткою;

6) листи-підтвердження від інших громадських організацій, творчих спілок,  залучених до виконання проекту.

  

Керівник інституту громадянського суспільства       _______        ________________________

                                                                                (підпис)        (прізвище, ім’я, по-батькові)

М.П.

____ ________________20___ року

 

 

 

Форма

опису проекту

Проект _________________________________________________________________________________                                                                               (назва проекту)

Найменування інституту громадянського суспільства ________________________________________

Напрямок, за яким буде реалізовано проект ________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Актуальність проекту ____________________________________________________________________

Мета проекту____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Завдання проекту ________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

План виконання проекту згідно з Таблицею:

               

Етапи реалізації

Опис заходів для здійснення етапу

Строк реалізації етапу

 

 

 

Очікувані результати виконання проекту___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

Цільова аудиторія, на яку спрямовано проект______________________________________________

__________________________________________________________________________

Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації проекту (зазначаються назви засобів масової інформації, строки та методи інформування громадськості) _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Організації, які плануються залучити до співучасті у реалізації проекту (назва організації, адреса, телефон, спосіб співучасті, які заходи в рамках проекту виконує, які ресурси надає для реалізації проекту)__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сума коштів і з яких джерел очікується отримати для реалізації  проекту___________

__________________________________________________________________________

 

Керівник інституту громадянського суспільства _________ _________________________
                                                                            (підпис) (прізвище, ім’я, по-батькові)

М.П.

_____ ___________ 20_ року

 

 

Форма кошторису витрат на реалізацію проекту

1. Кошторис витрат на реалізацію проекту згідно з Таблицею:

 

Стаття витрат

Розрахунок витрат

Сума коштів, очікувана від Департаменту суспільних комунікацій, грн.

Сума коштів з інших джерел, грн.

Власний внесок організації, грн.

Загальна сума коштів на реалізацію проекту, грн.

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО:

 

 

 

 

 

 

РАЗОМ:

 

 

 

 

 

 

2. Обґрунтування кількості послуг та товарів (в тому числі й тих, що будуть залучені з інших джерел або за рахунок власного внеску організації) з урахуванням діючих цін та тарифів________________________________________________________________________________________________

______________________________

3. Перелік характеристик наявного матеріально – технічного та кадрового (штатні працівники, волонтери, тощо) забезпечення організації, які будуть використані для реалізації проекту _________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

 

Версiя для друку