Головна  →  Громадянське суспільство  →  Громадська перспектива: прозора влада та активна громада

Громадська перспектива: прозора влада та активна громада

1. Наказ Департаменту від 23.03.2019 № 12 «Про організацію та проведення міського конкурсу з визначення проєктів «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада», розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання яких надається фінансова підтримка у 2020 році»

2. Графік проведення міського конкурсу з визначення проєктів «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада»

3. Департамент суспільних комунікацій оголошує міський конкурс з визначення проєктів «Громадська  перспектива:  прозора влада та активна громада», розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання яких надається фінансова підтримка у 2020 році

4. Склад конкурсної комісії міського конкурсу з визначення проєктів «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада», розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання яких надається фінансова підтримка (затверджено наказом Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10 лютого 2020 року № 20)ДЕПАРТАМЕНТ СУСПІЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ
ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)
 

Відповідно до Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049, на виконання пункту 1.2.3 позиції 1.2 додатку 1 до міської цільової програми «Сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 2020 – 2022 роки», затвердженої рішенням Київської міської ради від 12 грудня 2019 року № 452/8025, та з метою сприяння реалізації ініціатив інститутів громадянського суспільства

ОГОЛОШУЄ
міський конкурс з визначення проєктів
«Громадська перспектива: прозора влада та активна громада»,
розроблених інститутами громадянського суспільства,
для виконання яких надається фінансова підтримка у 2020 році

 Конкурсна документація

Проєкти, розроблені інститутами громадянського суспільства, повинні бути спрямовані на виконання пріоритетних завдань розвитку громадянського суспільства у м. Києві.

Перелік видів діяльності, що можуть бути підтримані організатором  конкурсу:

  • проведення заходів з підвищення рівня правової освіти та поінформованості громадськості;
  • проведення заходів з формування активної громадської позиції та національної свідомості;
  • проведення заходів, спрямованих на поліпшення спортивного, культурного та просвітницького розвитку міста Києва;
  • організація та проведення фестивалів, конкурсів, концертів, кінопоказів, виставок, форумів, семінарів, конференцій, засідань за «круглим столом».

Зазначений перелік не є вичерпним.

Вимоги до Конкурсної пропозиції.

Конкурсні пропозиції можуть подавати інститути громадянського суспільства (крім всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю та їх спілок, підприємств та організацій невиробничої сфери УТОГу та УТОСу, а також підприємств та об’єднань зазначених товариств, що спрямовують бюджетні кошти на утримання власних соціально-культурних підрозділів, національних творчих спілок та їх регіональних осередків), які є юридичними особами, зареєстрованими в установленому порядку не менше ніж за шість місяців до оголошення проведення Конкурсу та виконують свої проєкти на території міста Києва, за умови, що такі організації беруть участь у співфінансуванні проєкту у розмірі не менш як 15% необхідного обсягу фінансування. Внесок для виконання проєкту може здійснюватися переможцем Конкурсу у вигляді матеріальних чи нематеріальних ресурсів, у тому числі як разові, періодичні, цільові внески та відрахування засновників і членів, оплата вартості приміщення, техніки, обладнання, проїзду.

Інститут громадянського суспільства може подавати на Конкурс кілька конкурсних пропозицій.

Конкурсна пропозиція складається державною мовою і подається організатору Конкурсу у друкованій та електронній формі у форматі *PDF з поміткою «На конкурс проєктів» на електронну адресу guvp_kmda@ukr.net та за адресою: 01001 м. Київ, вул. Хрещатик, 50-б, к. 206 (телефон для довідок: (044 235 01 75), щоденно з 27 січня до 25 лютого 2020 року з 10.00 до 17.00  крім суботи, неділі та святкових днів.

Максимально можливий обсяг бюджетного фінансування проєкту становить 85% від загальної суми кошторису витрат на виконання проєкту та не може перевищувати 194,00 тис. грн.

Конкурсна пропозиція повинна містити:

1. Заяву про участь у Конкурсі, складену за формою, що затверджена відповідним наказом організатора Конкурсу, із зазначенням найменування інституту громадянського суспільства та назви проєкту за підписом керівника або уповноваженої особи інституту громадянського суспільства, скріпленим печаткою інституту громадянського суспільства (у разі наявності);

2. Опис проєкту, за формою, що затверджена відповідним наказом організатора Конкурсу, що повинен містити мету і завдання, план виконання із зазначенням строків та відповідальних виконавців на кожному етапі, очікувані результати та конкретні результативні показники виконання проєкту, інформацію про цільову аудиторію, залучені до виконання проєкту інші інститути громадянського суспільства, способи інформування громадськості про хід виконання проєкту, детальний розрахунок витрат та джерела фінансування;

3. Кошторис витрат, необхідних для виконання проєкту, за формою, що затверджена організатором Конкурсу;

4. Інформацію про діяльність інституту громадянського суспільства, зокрема досвід виконання проєктів протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування інституту громадянського суспільства, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення за підписом керівника або уповноваженої особи інституту громадянського суспільства, скріпленим його печаткою (у разі наявності);

5. Листи-підтвердження від інших інститутів громадянського суспільства та інших органів, залучених до виконання проєкту (у разі потреби).

Всі документи мають бути пронумеровані, прошнуровані, підписані керівником або уповноваженою особою інституту громадянського суспільства та скріплені печаткою (у разі наявності).

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, несе учасник Конкурсу.

Подана конкурсна пропозиція не повертається учасникові Конкурсу.

Строки проведення конкурсу та термін оголошення переможців.

Конкурс проводиться протягом 2020 року згідно з визначеним графіком, що додається.

Рішення конкурсної комісії про визначення переможців Конкурсу доводиться до відома учасників Конкурсу у триденний строк з дати його прийняття та оприлюднюється вебсайті Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (dsk.kyivcity.gov.ua). 

У разі визнання проєкту переможцем Конкурсу кошторис витрат має бути доопрацьований інститутом громадянського суспільства з урахуванням діючих на момент затвердження кошторису норм та нормативів, цін та тарифів, а також з дотриманням принципу економного витрачання бюджетних коштів та максимальної ефективності їх використання. Також інститутами громадянського суспільства мають бути  враховані норми Податкового кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 року № 440 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру». Фінансування проєктів-переможців здійснюється в межах поточних видатків, затверджених у бюджеті міста Києва на 2020 рік, на виконання пункту 1.2.3 позиції 1.2 додатку 1 до міської цільової програми «Сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 2020 – 2022 роки», затвердженої рішенням Київської міської ради від 12 грудня 2019 року № 452/8025. Фінансуватися будуть інститути громадянського суспільства, що мають статус неприбутковості на етапі виконання проєкту.

 

Дата реєстрації заяви

 

Реєстраційний номер

 

Підпис секретаря конкурсної комісії

 

(заповнює відповідальний секретар конкурсної комісії)

Заява
про участь у міському конкурсі з визначення проєктів «Громадська  перспектива:  прозора влада та активна громада»

Найменування інституту громадянського суспільства

 

Назва проєкту

 

Пріоритет, завдання, визначене Організатором конкурсу на розв’язання якого спрямовано проєкт (словами, зазначити лише один напрямок)

 

Загальна сума кошторису на здійснення витрат проєкту

 

Очікуване фінансування від Департаменту суспільних комунікацій

 

Строк виконання проєкту

 

Прізвище, ім’я, по батькові керівника організації, місце знаходження організації, телефон, факс, e-mail

 

Прізвище, ім’я, по батькові та посада керівника проєкту, поштова адреса, телефон, e-mail

 

До заяви додається:

1) опис проєкту за формою, яка затверджена відповідним наказом організатора Конкурсу, що повинен містити мету і завдання, план виконання із зазначенням строків та відповідальних виконавців на кожному етапі, очікувані результати та конкретні результативні показники виконання проєкту, інформацію про цільову аудиторію, залучені до виконання проєкту інші інститути громадянського суспільства, способи інформування громадськості про хід виконання проєкту, детальний розрахунок витрат та джерела фінансування;

2) кошторис витрат, необхідних для виконання проєкту, за формою, що затверджена організатором Конкурсу;

3) інформація про діяльність інституту громадянського суспільства, зокрема досвід виконання проєктів протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування інституту громадянського суспільства, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення за підписом керівника або уповноваженої особи інституту громадянського суспільства, скріпленим його печаткою;

4) листи-підтвердження від інших інститутів громадянського суспільства та інших органів, залучених до виконання проєкту (у разі потреби).

Керівник інституту громадянського суспільства       _______        ________________________

                                                                                               (підпис)        (прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.                                                                                                     ____ ________________2020 року

 

Форма

опису проєкту

Проєкт __________________________________________________________________________________________                                                              (назва проєкту)

Найменування інституту громадянського суспільства___________________________________________________

 

Напрямок, за яким буде виконано проєкт _______________________________________________________________________________________________________

Актуальність проєкту ____________________________________________________________________________________

Мета проєкту___________________________________________________________________________________________

Завдання проєкту _______________________________________________________________________________________

План виконання проєкту згідно з Таблицею:

Етапи виконання

Опис заходів для здійснення етапу

Строк виконання етапу

 

 

 

Очікувані результати виконання проєкту____________________________________________________________________

Цільова аудиторія, на яку спрямовано проєкт________________________________________________________________

Способи інформування громадськості про хід та результати виконання проєкту (зазначаються назви засобів масової інформації, строки та методи інформування громадськості)____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

Організації, які планується залучити до співучасті у виконанні проєкту (назва організації, адреса, телефон, спосіб співучасті, які заходи в рамках проєкту виконує, які ресурси надає)______________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

Сума коштів і з яких джерел очікується отримати для виконання проєкту_________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

 

Керівник інституту громадянського суспільства  ______   _______________________                                                     

                                                                                          (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.                                                                                  _____ ___________ 2020 року


Форма
кошторису витрат на виконання проєкту

1. Кошторис витрат на виконання проєкту згідно з Таблицею:

Стаття витрат

Розрахунок витрат

Сума коштів, очікувана від Департаменту суспільних комунікацій, грн

Сума коштів з інших джерел, грн

Власний внесок організації, грн

Загальна сума коштів на виконання проєкту, грн

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО:

 

 

 

 

 

 

РАЗОМ:

 

 

 

 

 

2. Обґрунтування кількості послуг та товарів (в тому числі й тих, що будуть залучені з інших джерел або за рахунок власного внеску організації) з урахуванням діючих цін та тарифів______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Перелік характеристик наявного матеріально – технічного та кадрового (штатні працівники, волонтери, тощо) забезпечення організації, які будуть використані та задіяні для виконання проєкту ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

                             

 

 

Версiя для друку