Головна  →  Громадянське суспільство  →  Громадська перспектива: прозора влада та активна громада

Громадська перспектива: прозора влада та активна громада

Оголошення про проведення Конкурсу 

Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) – (далі Організатор Конкурсу) відповідно до Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 № 1049, на виконання заходу 1.9. завдання 1 Додатку 1 до міської цільової програми «Сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 2020-2024 рр.», затвердженої рішенням Київської міської ради від 12.12.2019 № 452/8025 та з метою надання фінансової підтримки для реалізації проєктів інститутів громадянського суспільства, спрямованих на розв’язання соціально-економічних питань, щодо розвитку міста Києва, з урахуванням їх актуальності відповідно до цілей і завдань, пов’язаних з викликами воєнного часу проводить у 2024 році міський конкурс з визначення проєктів «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада» (далі – Конкурс).

Проєкти, розроблені інститутами громадянського суспільства, повинні бути спрямовані на виконання пріоритетних завдань розвитку громадянського суспільства у місті Києві з урахуванням їх актуальності відповідно до цілей і завдань, пов’язаних з викликами воєнного часу.

Перелік завдань, що можуть бути підтримані Організатором конкурсу:

  • проведення заходів з формування активної громадської позиції та національної свідомості;
  • організація та проведення інформаційних, науково-практичних, навчальних заходів з громадотворення та розвитку громадянського суспільства;
  • організація та проведення виставок, форумів, семінарів, конференцій, засідань за «круглим столом», тренінгів, стратегічних сесій тощо, направлених на розвиток громадянського суспільства;
  • дослідження/вивчення громадської думки у сфері розвитку громадянського суспільства;
  • проведення заходів з підвищення рівня правової обізнаності громадян;
  • проведення заходів з набуття знань, навичок та інших компетентностей поза системою освіти, розвиток неформальної освіти у сфері громадянського суспільства;
  • популяризація та вдосконалення інструментів громадської участі;
  • проведення заходів, направлених на підтримку волонтерського руху;
  • проведення заходів щодо підвищення громадської обізнаності та використання інструментів прямої демократії для молоді;
  • залучення людей похилого віку до активної участі в суспільному житті міста.

Вимоги до конкурсної пропозиції.

Конкурсні пропозиції можуть подавати інститути громадянського суспільства, крім всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, громадських об’єднань фізкультурно-спортивної спрямованості, Всеукраїнської громадської організації «Спортивна студентська спілка України», громадської організації «Українська федерація учнівського спорту», а також національних творчих спілок та їх регіональних осередків.

До участі у Конкурсі не допускаються проєкти, що не відповідають визначеним завданням та не можуть бути підтримані Організатором Конкурсу.

Конкурсні пропозиції можуть подавати інститути громадянського суспільства, що зазначені у Реєстрі неприбуткових установ та організацій та зареєстровані як юридичні особи в установленому порядку не пізніше ніж за шість місяців до оголошення проведення Конкурсу, а також виконують свої проєкти на території міста Києва.

Для участі у Конкурсі рекомендуємо учасникам зареєструвати свою організацію у Реєстрі інститутів громадянського суспільства https://vcentri.com/reestr-igs/ з метою подальшого безоплатного використання функціоналу мережі «Vcentri HUB» під час виконання проєктів, зокрема, організації семінарів, воркшопів, лекцій, засідань за «круглим столом», а також для пошуку нових партнерів.

Також з метою ефективного проведення заходів в рамках проєктів та економії бюджетних коштів на їх реалізацію, всім переможцям рекомендовано проводити заходи проєкту на базі мережі «Vcentri HUB» на безоплатній основі з використанням технічних можливостей приміщень. Зважаючи на викладене, під час підготовки кошторисів витрат, необхідних для реалізації проєкту, просимо не передбачати кошти щодо оплати послуг за оренду приміщення для проведення заходів, крім випадків, коли це організаційно та технічно необхідно та має обґрунтовані пояснення.

Переможець Конкурсу, який отримав фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів, бере участь у співфінансуванні проєкту в розмірі не менше 15% загальної суми коштів, необхідних для виконання проєкту.

Внесок для виконання проєкту може здійснюватися переможцем Конкурсу, який отримав фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів, як матеріальні чи нематеріальні ресурси, у тому числі як разові, періодичні, цільові внески та відрахування засновників і членів, оплата вартості приміщення, техніки, обладнання, проїзду.

Інститут громадянського суспільства може подавати на Конкурс кілька конкурсних пропозицій. Конкурсна пропозиція складається українською мовою.

Конкурсна пропозиція подається Організатору Конкурсу в електронній формі у форматі *PDF з поміткою «На конкурс проєктів» на електронну адресу [email protected] щоденно з 02 лютого до 17 березня 2024 року (телефон для довідок: (095 428 54 10)).

Максимально можливий обсяг бюджетного фінансування проєкту становить 85% від загальної суми кошторису витрат на виконання проєкту та не може перевищувати 150,00 тис. грн.

Конкурсна пропозиція повинна містити:

1. Заяву про участь у Конкурсі, за встановленою формою (додаток 1);

2. Опис проєкту, за встановленою формою (додаток 2);

3. Кошторис витрат, необхідних для виконання проєкту, за встановленою формою (додаток 3);*

4. Листи-підтвердження про підтримку у виконанні відповідного проєкту або готовність долучитися до її (його) організації органів державної влади, органів місцевого самоврядування, виконавчих органів рад, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій в разі їх залучення до виконання проєкту;

5. Інформацію про діяльність інституту громадянського суспільства, зокрема досвід виконання проєкту протягом останніх двох років або з часу реєстрації, якщо інститут громадянського суспільства зареєстровано менш як за два роки до оголошення Конкурсу, за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування інституту громадянського суспільства, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення.

Організатор Конкурсу присвоює конкурсній пропозиції реєстраційний номер і надсилає учасникові Конкурсу довідку із зазначенням цього реєстраційного номера, дати надходження конкурсної пропозиції та переліку наданих документів, за встановленою формою (додаток 4).

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, несе учасник Конкурсу.

Організатор Конкурсу не допускає інститути громадянського суспільства до участі в Конкурсі в разі, коли:

інформація, зазначена в конкурсній пропозиції, не відповідає інформації про інститут громадянського суспільства, що міститься у державних реєстрах;

інститут громадянського суспільства не зазначений у Реєстрі неприбуткових установ та організацій та зареєстрований як юридична особа в установленому порядку не пізніше ніж за шість місяців до оголошення проведення Конкурсу;

інститут громадянського суспільства відмовився від участі в Конкурсі шляхом подання заяви про припинення;

інститут громадянського суспільства перебуває у стадії припинення за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого організатором строку подання конкурсних пропозицій та/або не в повному обсязі;

установлено факт порушення інститутом громадянського суспільства вимог бюджетного законодавства протягом двох попередніх бюджетних періодів із застосуванням заходу впливу за таке порушення (крім попередження);

конкурсна пропозиція не відповідає відповідному адміністративно-територіальному рівню реалізації проєкту.

Консультації щодо процедури проведення Конкурсу, можна отримати у Департаменті суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та у відкритих громадських просторах «Vcentri HUB»:

* кошторис витрат, необхідних для виконання проєкту, повинен враховувати черговість та пріоритетність, за якою Казначейство та органи Казначейства здійснюють платежі за дорученнями клієнтів з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка відповідно до вимог Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 року № 590, а також не може містити кошти передбачені на оренду приміщення для проведення тренінгів, семінарів, воркшопів тощо у разі, якщо технічно захід можливо провести на базі «VCENTRI HUB».

1. Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за адресою: вулиця Хрещатик, 50 Б, тел. 044 235 01 75.

2. Vcentri HUB Шевченківського району за адресою: вулиця Володимирська, 51 Б, тел: 093 389 44 57.

3. Vcentri Hub Оболонського району за адресою: проспект Оболонський, 22 А, тел: 067 508 10 49.

4. Vcentri Hub Голосіївського району за адресою: вулиця Велика Китаївська, 83, тел: 093 549 69 85.

Строки проведення Конкурсу та термін оголошення переможців.

Виконання проєктів інститутами громадянського суспільства здійснюються протягом 2024 року згідно із встановленим графіком (додаток 5).

 Конкурс проводиться двома етапами. На першому етапі - члени конкурсної комісії індивідуально оцінюють конкурсні пропозиції на відповідність запланованих заходів пріоритетним завданням, на другому етапі - проводиться відкритий захист конкурсних пропозицій та індивідуальне оцінювання членами конкурсної комісії конкурсних пропозиційшляхом проставлення балів від 0 до 5 за такими критеріями:

відповідність проєкту його меті;

реалістичність досягнення і значущість очікуваних результатів та результативних показників реалізації проєкту;

очікувана ефективність використання бюджетних коштів (співвідношення кошторису витрат, необхідних для реалізації проєкту та очікуваних результатів реалізації проєкту;

рівень кадрового, матеріально-технічного та методичного забезпечення, необхідного для реалізації проєкту, досвід діяльності у відповідній сфері, результати моніторингу реалізації проєктів у попередньому році (за наявності).

 За результатами підсумовування індивідуальних оцінок членів конкурсної комісії складається рейтинг конкурсних пропозицій та затверджується рішенням конкурсної комісії.

Рейтинг конкурсних пропозицій впорядковується за балами від більшого до меншого.

Рейтинг конкурсних пропозицій протягом п’яти календарних днів після його затвердження конкурсною комісією оприлюднюється Організатором Конкурсу на вебсайті Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (dsk.kyivcity.gov.ua).

Рішення конкурсної комісії про результати оцінки конкурсних пропозицій може бути оскаржене учасником конкурсу шляхом надсилання відповідної скарги Організаторові Конкурсу, а в разі незгоди з рішенням Організатора Конкурсу - в судовому порядку.

У разі визнання проєкту переможцем Конкурсу кошторис витрат має бути доопрацьований інститутом громадянського суспільства з урахуванням діючих на момент затвердження кошторису норм та нормативів, цін та тарифів, а також з дотриманням принципу економного витрачання бюджетних коштів та максимальної ефективності їх використання.

Також інститутами громадянського суспільства, мають бути враховані норми Податкового кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 № 440 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру» (зі змінами і доповненнями). Фінансування отримують інститути громадянського суспільства, що мають статус неприбуткових.

Фінансування проєктів-переможців здійснюється в межах поточних видатків, затверджених у бюджеті міста Києва на 2024 рік, на виконання заходу 1.9. завдання 1 Додатку 1 до міської цільової програми «Сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 2020-2024 рр.», затвердженої рішенням Київської міської ради від 12.12.2019 № 452/8025 (зі змінами).

Крім того, інститути громадянського суспільства повинні здійснювати закупівлі необхідних для виконання Проєкту товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів в установленому законодавством порядку згідно з законами України «Про відкритість використання публічних коштів», «Про публічні закупівлі» та оприлюднювати вказану інформацію на відповідних вебпорталах в установленому порядку та у визначені строки.


 

Версiя для друку