Головна  →  Громадянське суспільство  →  Міські конкурси ІГС

Перелік міських конкурсів для громадських організацій щодо надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва на реалізацію розроблених ними проектів в межах виконання міських цільових програм

Департамент молоді та спорту

Міський конкурс проектів, розроблених молодіжними та дитячими громадськими організаціями, для реалізації яких надається фінансова підтримка у 2019 році (загальний обсяг фінансування ‒ 1,5 млн грн). Максимально можливий обсяг бюджетного фінансування проекту становить 75% від загальної суми кошторису витрат на реалізацію проекту та не може перевищувати 75 тис. грн.

Напрямки:

1) Створення умов для інтелектуального, морального, здорового розвитку молоді, реалізації її освітнього та творчого потенціалу, а саме:

- заходи з підтримки творчої, ініціативної та обдарованої молоді;

- заходи з набуття молодими людьми знань, навичок та інших компетентностей поза системою освіти, розвиток неформальної освіти;

- заходи з популяризації та утвердження здорового й безпечного способу життя і культури здоров’я серед молоді;

- заходи з відродження національно-патріотичного виховання, утвердження громадської свідомості і активної позиції молоді;

- заходи щодо профілактики правопорушень в молодіжному середовищі, підвищення рівня правових знань, правової культури та правової поведінки;

- заходи щодо формування дбайливого ставлення молоді до навколишнього середовища.

2) Сприяння зайнятості та самозайнятості молоді, а саме:

- заходи з профорієнтації молоді;

- заходи із підвищення рівня конкурентоспроможності молоді на ринку праці;

- заходи з популяризації та розвитку молодіжного підприємництва;

- заходи із розвитку волонтерського руху.

3) Інформаційне забезпечення реалізації молодіжної політики:

- видання інформаційних та методичних матеріалів, виготовлення та розміщення соціальних фільмів, роликів та соціальної реклами з актуальних питань молоді.

__________________________________________________________________________

Департамент суспільних комунікацій

Міський конкурс проектів «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада» (загальна сума фінансування на 2018 рік складає 4,4 млн грн.).

Напрямки:

1. Волонтерський рух та підтримка учасників АТО.

2. Соціальні ініціативи, спрямовані на поліпшення благоустрою та природного середовища столиці.

3. Сприяння розвитку міста Києва у сфері правової освіти населення та формування громадянської культури.

4. Сприяння заходам, спрямованим на поліпшення спортивного, культурного та просвітницького розвитку мешканців міста Києва.

Міський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування (загальна сума фінансування запланована на 2018 рік ‒ 2,5 млн грн.).

Напрямки:

1. Розвиток органів самоорганізації населення як важливої ланки системи місцевого самоврядування в м. Києві.

2. Освітнє, наукове та інформаційне забезпечення розвитку місцевого самоврядування в м. Києві.

3. Удосконалення механізмів контролю за наданням житлово-комунальних послуг населенню.

4. Соціальний захист населення.

5. Підтримка становлення та розвитку молоді.

6. Підтримка освіти та виховання.

7. Підтримка здорового способу життя та розвитку фізичної культури.

8. Відродження і розвиток національної культури та духовності.

9. Удосконалення механізмів організації громадського порядку та охорони довкілля.

______________________________________________________________________________

Департамент соціальної політики

Міський конкурс з відбору громадських організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва у 2018 році (загальна сума фінансування, в межах виконання міської цільової програми «Соціальне партнерство» на 2018 рікстановить16,737 млн грн.).

Напрямки:

1. Реабілітація та соціальний захист осіб з інвалідністю різних нозологій захворювань (крім осіб з вадами слуху та зору).

2. Реабілітація та адаптація осіб з вадами слуху та зору.

3. Проведення комплексної реабілітації та спеціалізованого консультування дітей та молоді з інвалідністю.

4. Реінтеграція людей груп ризику (осіб, які звільняються з місць позбавлення волі).

5. Соціальна реабілітація учасників антитерористичної операції, учасників бойових дій та їх сімей.

6. Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

7. Соціальна адаптація дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

8. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

9. Соціальна реабілітація та залучення людей похилого віку до активної участі в суспільному житті міста.

10. Проведення роботи, спрямованої на національно-патріотичне виховання молоді.

11. Абілітація, заходи із включення до місцевої спільноти, представництво інтересів, розумні пристосування для осіб з інтелектуальними порушеннями та членів їх сімей, які здійснюють опіку та догляд.

12. Надання інших соціальних послуг.

Версiя для друку