Головна  →  Громадянське суспільство  →  Громадська перспектива: прозора влада та активна громада

Громадська перспектива: прозора влада та активна громада

  1. Наказ № 110 від 16.09.2021 Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про організацію та проведення міського конкурсу з визначення проєктів "Громадська перспектива: прозора влада та активна громада", розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання яких надається фінансова підтримка у 2022 році"
  2. Наказ № 129 від 10.11.2021 Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про внесення змін до наказу Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.09.2021 № 110"
  3. Наказ № 138 від 25.11.2021 Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про затвердження складу конкурсної комісії міського конкурсу з визначення проєктів "Громадська перспектива: прозора влада та активна громада", розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання яких надається фінансова підтримка у 2022 році"
  4. Графік проведення міського конкурсу з визначення проєктів "Громадська перспектива: прозора влада та активна громада" у 2022 році
  5. Конкурсна документація

 Оголошення про проведення Конкурсу

Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) – (далі Організатор) відповідно до Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049, на виконання пункту 1.2.3. позиції 1.2. Додатку 1 до міської цільової програми «Сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 2020 – 2022 рр.», затвердженої рішенням Київської міської ради від 12 грудня 2019 року № 452/8025,  розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16 березня 2020 року  № 444 «Про деякі заходи щодо запобігання поширення коронавірусу COVID-19 на території міста Києва» та з метою надання фінансової підтримки для реалізації проєктів інститутів громадянського суспільства, спрямованих на розв’язання соціально-економічних питань, пов’язаних з розвитком  міста Києва оголошує міський конкурс з визначення проєктів «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада».

Проєкти, розроблені інститутами громадянського суспільства, повинні бути спрямовані на виконання пріоритетних завдань розвитку громадянського суспільства у місті Києві.

Перелік видів діяльності, що можуть бути підтримані Організатором  конкурсу:

проведення заходів з формування активної громадської позиції та національної свідомості;

організація та проведення інформаційних, науково-практичних, навчальних заходів з громадотворення та розвитку громадянського суспільства;

організація та проведення виставок, форумів, семінарів, конференцій, засідань за «круглим столом», тренінгів, стратегічних сесій тощо, направлених на розвиток громадянського суспільства;

дослідження/вивчення громадської думки у сфері розвитку громадянського суспільства;

проведення заходів з підвищення рівня правової обізнаності громадян у місті  Києві;

проведення заходів з набуття знань, навичок та інших компетентностей поза системою освіти, розвиток неформальної освіти;

популяризація та вдосконалення інструментів громадської участі;

проведення заходів, направлених на промоцію міста Києва;

організація та проведення заходів, направлених на підтримку волонтерського руху у місті Києві;

підтримка соціалізації молоді у суспільстві;

залучення людей похилого віку до активної участі в суспільному житті міста. 

Вимоги до Конкурсної пропозиції.

Конкурсні пропозиції можуть подавати інститути громадянського суспільства, крім всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, громадських об’єднань фізкультурно-спортивної спрямованості, Всеукраїнської громадської організації «Спортивна студентська спілка України», громадської організації «Українська федерація учнівського спорту», а також Молодіжної організації «Пласт - Національна скаутська організація України» у 2017-2019 та 2021 роках, національних творчих спілок та їх регіональних осередків.

До участі у  Конкурсі не допускаються проєкти, що не відповідають напрямку розвитку громадянського суспільства та не підпадають під перелік видів діяльності, що не можуть бути підтримані Організатором Конкурсу.

Конкурсні пропозиції можуть подавати інститути громадянського суспільства, що зазначені у Реєстрі неприбуткових установ та організацій та зареєстровані як юридичні особи в установленому порядку не пізніше ніж за шість місяців до оголошення проведення Конкурсу, а також виконують свої проєкти на території міста Києва.

Рекомендуємо учасникам Конкурсу зареєструвати свою організацію у Реєстрі інститутів громадянського суспільства https://vcentri.com/reestr-igs/ з метою подальшого безоплатного використання функціоналу мережі «VCENTRI HUB» під час виконання проєктів, зокрема, організації  семінарів, воркшопів, лекцій, засідань за «круглим столом», а також для пошуку нових партнерів.

Переможець конкурсу, який отримав фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів, бере участь у співфінансуванні проєкту  в розмірі не менше 15 відсотків загальної суми коштів, необхідних для виконання проєкту.

Внесок для виконання проєкту може здійснюватися переможцем Конкурсу, який отримав фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів, як матеріальні чи нематеріальні ресурси, у тому числі як разові, періодичні, цільові внески та відрахування засновників і членів, оплата вартості приміщення, техніки, обладнання, проїзду.

Інститут громадянського суспільства може подавати на Конкурс кілька конкурсних пропозицій.

Конкурсна пропозиція складається українською мовою.

Конкурсна пропозиція  подається Організатору Конкурсу в електронній формі у форматі *PDF з поміткою «На конкурс проєктів» на електронну адресу gromada.kmda@gmail.com щоденно з 20 вересня до 25 листопада 2021 року (телефон для довідок: (044) 235-01-75).

Максимально можливий обсяг бюджетного фінансування проєкту становить 85% від загальної суми кошторису витрат на виконання проєкту та не може перевищувати 150,00 тис. грн.

Конкурсна пропозиція повинна містити:

1. Заяву про участь у конкурсі, за встановленою формою (додаток 1);

2. Опис проєкту, за встановленою формою (додаток 2);

3. Кошторис витрат, необхідних для виконання проєкту, за встановленою формою (додаток 3);*

4. Листи-підтвердження про підтримку у виконанні відповідного проєкту або готовність долучитися до її (його) організації органів державної влади, органів місцевого самоврядування, виконавчих органів рад, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій в разі їх залучення до виконання проєкту;

5. Інформацію про діяльність інституту громадянського суспільства, зокрема досвід виконання проєкту протягом останніх двох років або з часу реєстрації, якщо інститут громадянського суспільства зареєстровано менш як за два роки до оголошення конкурсу, за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування інституту громадянського суспільства, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення.

Організатор конкурсу присвоює конкурсній пропозиції реєстраційний номер і надсилає учасникові конкурсу довідку із зазначенням цього реєстраційного номера, дати надходження конкурсної пропозиції та переліку наданих документів, за встановленою формою (додаток 4).

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, несе учасник Конкурсу.

Консультації щодо процедури проведення Конкурсу, можна отримати у Департаменті суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та у відкритих громадських просторах «VCENTRI HUB»:

1. Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за адресою: вул. Хрещатик, 50 Б, тел. 044 235 01 75.

2. Vcentri HUB Шевченківського району за адресою: вул. Володимирська, 51 Б, тел: 093 389 44 57.

3. Vcentri Hub Оболонського району за адресою: пр-т. Оболонський, 22 А, тел: 067 508 10 49.

* кошторис витрат, необхідних для виконання проєкту,  не може містити кошти передбачені на оренду приміщення для проведення тренінгів, семінарів, воркшопів тощо у разі, якщо технічно захід можливо провести на базі «VCENTRI HUB».

Строки проведення конкурсу та термін оголошення переможців.

Конкурс проводиться протягом 2021 року, а виконання проєктів інститутами громадянського суспільства протягом 2022 року згідно з визначеним графіком (додаток 5).

Конкурс проводиться шляхом оцінювання поданих конкурсних пропозицій інститутів громадянського суспільства, формування рейтингу конкурсних пропозицій та визначення переможців Конкурсу відповідно до зазначеного рейтингу та обсягу бюджетних коштів для надання фінансової підтримки для виконання проєктів.

Рейтинг конкурсних пропозицій протягом п’яти календарних днів після його затвердження конкурсною комісією оприлюднюється Організатором Конкурсу  на вебсайті Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (dsk.kyivcity.gov.ua).

У разі визнання проєкту переможцем Конкурсу кошторис витрат має бути доопрацьований інститутом громадянського суспільства з урахуванням діючих на момент затвердження кошторису норм та нормативів, цін та тарифів, а також з дотриманням принципу економного витрачання бюджетних коштів та максимальної ефективності їх використання.

Також інститутами громадянського суспільства, мають бути  враховані норми Податкового кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 року № 440 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру».

Фінансування проєктів-переможців здійснюється в межах поточних видатків, затверджених у бюджеті міста Києва на 2022 рік, на виконання  пункту 1.2.3. позиції 1.2. Додатку 1 до міської цільової програми «Сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 2020 – 2022 рр.», затвердженої рішенням Київської міської ради від 12 грудня 2019 року № 452/8025. Фінансуватися будуть інститути громадянського суспільства, що мають статус неприбуткових.

Крім того, організації повинні здійснювати закупівлі необхідних для виконання Проєкту товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів в установленому законодавством порядку згідно з законами України «Про відкритість використання публічних коштів», «Про публічні закупівлі» та оприлюднювати вказану інформацію на відповідних вебпорталах в установленому порядку та визначені строки.


Версiя для друку