Головна  →  Книговидання  →  Видавнича рада  →  Положення про Видавничу раду

Положення про Видавничу раду при Департаменті суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

1. Видавнича рада при Департаменті суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – Видавнича рада) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом, на який покладається сприяння діяльності Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі ‒ Департамент суспільних комунікацій) в реалізації його повноважень шляхом підготовки рекомендацій та пропозицій щодо найбільш повного задоволення потреби територіальної громади м. Києва та інших громадян у видавничій продукції.

2. Видавнича рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Видавнича рада сприяє забезпеченню новою вітчизняною книжковою продукцією, іншою друкованою продукцією та виробленню механізму прозорого використання коштів місцевого бюджету, виділених для підтримки видання у м. Києві.

4. Видавнича рада здійснює вивчення видавничих проектів (рукописів творів) щодо їх актуальності, тематичної спрямованості та змісту.

5. За результатами розгляду Видавнича рада проводить відбір проектів (творів) книжкової та іншої друкованої продукції та вносить пропозиції директору Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо формування переліку видань.

6. Секретар Видавничої ради забезпечує організацію поточної діяльності Видавничої ради, виконання планів роботи, веде протоколи її засідань та контролює стан виконання прийнятих Видавничою радою рішень.

7. Формою роботи Видавничої ради є засідання, що проводяться згідно з порядком денним, який складається її секретарем та затверджується головою Видавничої ради. Засідання Видавничої ради скликаються її головою за необхідністю, але не рідше, ніж один раз на квартал. Засідання Видавничої ради є відкритими та відбувається за умови присутності на ньому більше половини її членів. Включення питання на розгляд до порядку денного Видавничої ради здійснюється за рішенням Видавничої ради на підставі звернення автора або колективу авторів твору.

8. У разі відсутності голови Видавничої ради (відпустка, хвороба, тощо) його обов’язки виконує секретар Видавничої ради.

9. Рішення Видавничої ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало дві третини присутніх на засіданні членів Видавничої ради.

Рішення Видавничої ради оформлюється протоколом, який підписується секретарем та затверджується головою Видавничої ради.

Рішення Видавничої ради мають рекомендаційний характер і обов’язкові для розгляду Департаментом суспільних комунікацій.

Рішення Видавничої ради доводиться до відома всіх членів Видавничої ради у термін, що не перевищує семи календарних днів з дня проведення відповідного засідання Видавничої ради.

10. Організаційно-інформаційне забезпечення діяльності Видавничої ради здійснює Департамент суспільних комунікацій.

Версiя для друку